Påmelding Babysang


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe tilrettelegging vi bør vite om, (allergier, spesielle behov, m.m.)?


Kan vi bruke bilder av deltakeren i offentlig sammenheng, (menighetens Facebookside, storskjerm i kirka, Menighetsbladet mm.)

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: