Påmelding til Tårnagenthelg 9. og 10. mars 2024 i Søgne hovedkirke


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite om deltakeren for å tilrettelegge best mulig, (allergier, mm.)?


Hvilken skole går barnet på?
Hvilken klasse går barnet i?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
For å få gjennomført tiltaket trenger vi hjelp av noen voksne som kan bidra på kjøkkenet, følge barna på gruppene, o. l. Kan noen av dere voksne være englevakter under tiltaket?
Vi kommer til å ta noen bilder under tiltaket. Er det i orden at vi bruker bilder av den påmeldte i offentlig sammenheng, (menighetens Facebookside, Menighetsbladet, storskjerm i kirka m.m.)?


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: