Påmelding 6-årsklubb


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe tilrettelegging vi bør vite om?


Hvilken skole går barnet på?
Vi er avhengig av sjåfører fra Lunde skole til kirka og fra Nygård skole til kirka. Kan du stille som sjåfør?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Hva skal barnet etter klubbslutt?
Vi kommer til å ta noen bilder under tiltaket. Er det greit om vi bruker bilder av barnet i offentlig sammenheng, (menighetens Facebookside, Menighetsbladet, etc.)?


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: