Påmelding LysVåken


Den påmeldte
Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe tilrettelegging vi må tenke på?


Hvilken skole går barnet på?
Hvilken klasse går barnet i?

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi kommer til å ta noen bilder under tiltaket. Er det i orden at vi bruker bilder av den påmeldte i offentlig sammenheng, (menighetens Facebookside, Menighetsbladet, storskjerm i kirka m.m.)?
For å kunne gjennomføre LysVåken er vi avhengige av nok voksne medledere. Huk av om og når du evt. kan stille som medleder.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: